Uw privacy gewaarborgd

Veiligheid voor alles

Algemeen

Activium B.V. respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de zin van de Wbp is Activium B.V. aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de websites van Activium, onze dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren op onze websites.

Persoonsgegevens 

Activium B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Activium B.V. gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om met u contact te zoeken nadat u het contactformulier heeft ingevuld;
 • Om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature;
 • Het verrichten van marktonderzoek op basis van de verkregen informatie van ‘Google Analytics’.
 • Het uitvoeren van de opdracht die u aan Activium B.V. verstrekt.

Bewaartermijn

Activium B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

 • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekt persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd nadat het contact heeft  plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is;
 • In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan twaalf weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
 • In het kader van de vervulling van de opdracht 7 jaar na afsluiting en archivering van het dossier.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging van uw persoonsgegevens is een belangrijk speerpunt binnen ons privacy beleid. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer u uw persoonsgegevens op het contactformulier achterlaat, dan doet u dat altijd met een beveiligd tot stand gekomen verbinding.

Recht op inzage en correctie

Indien u een relatie met ons heeft, kunt u op schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan kun u ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan
wel te laten verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Activium B.V.
De Wel 11B
3871 MT Hoevelaken

COOKIES

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf controle heeft over online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

 • YouTube video: De DoubleClick-cookie slaat uw browsegegevens op wanneer u een YouTube-filmpje afspeelt. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Niet-functionele cookies 

Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook niet-functionele - maar wel nuttige -cookies.  Deze cookies stellen ons onder meer in staat om het websitebezoek te meten. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

 • TidioChat: Functionele cookies zorgen ervoor dat u kunt chatten met onze medewerkers. Hiervoor maken we gebruik van TidioChat. Tidiochat plaatst een cookie om te weten hoe lang u op een pagina bent en misschien wel hulp kunt gebruiken.
 • SalesFeed: Deze cookie stelt ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze website. SalesFeed kan geen mensen herkennen die een website bezoeken en levert geen persoonsgebonden data of informatie. Ook vinden geen bewerkingen plaats op basis van persoonsgebonden data. Met de SalesFeed gegevens kunnen wij de website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. 
 • Google Analytics: Analytische cookies van Google Analytics verzamelen onder andere de volgende gegevens: aantal bezoekers, de paginaweergaves en de gemiddelde tijd die een bezoeker op onze website doorbrengt meten. Activium B.V. heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven, de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies blokkeren en verwijderen

Wilt u cookies van onze websites niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze websites. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst onze cookies te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van alle cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.

Meer uitleg over cookies blokkeren door de consumentenbond

Wijzigingen voorbehouden

Activium B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan dit privacy en cookie statement. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden zal de meest recente versie op de websites van Activium worden gepubliceerd. Het is aan te bevelen dit privacy en cookie statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte raakt van de aangebrachte wijzigingen. De onderstaande aanduiding geeft de meest recente versie weer.

Activium privacy en cookiestatement
Versie 1.1.