Stap 1 naar succes: de CRM scan

Wilt u aan de slag met CRM? Bent u op zoek naar een nieuw CRM-systeem of wilt u bestaande CRM-Software actiever inzetten? Start met de CRM scan.

Een succesvol CRM-traject start met het definiëren wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Hoe dient u met klanten om te gaan om zoveel mogelijk waarde te creëren?

Met deze doelsituatie als stip op de horizon ontwikkelt u een CRM-visie, legt u concrete doelstellingen vast, richt u de processen in en bepaalt u waar uw CRM-systeem aan moet voldoen. Vervolgens maakt u een roadmap om helder in kaart te brengen hoe u de doelstelling gaat bereiken.

CRM SCAN

Met de CRM scan krijgt een organisatie antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de uitdagingen en knelpunten;
  • Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen;
  • Waaraan moet een CRM-systeem voldoen volgens de gebruiker;
  • Waarover is overeenstemming en waarover verschillen de meningen.

De inventarisatie wordt gedaan op basis van een gestandaardiseerde checklist waarmee snel en efficiënt gewerkt wordt.

De CRM scan van Activium legt de basis voor een succesvolle implementatie van CRM-visie, -strategie, -methode en -systeem.

Gezamenlijk wordt vervolgens de CRM-visie, ambitie, doelen bepaald en de roadmap opgesteld. De uitkomst is dat de organisatie de meerwaarde van CRM begrijpt en hiernaar gaat handelen met als resultaat een hoger rendement op alle commerciële processen.

Meer informatie of een afspraak inplannen? Stuur een e-mail naar info@real-crm.nl, wij nemen dan contact met u op.

Delen: